ויקטוזה מאפשרת למטופל שלך איזון מהיר ומתמשך!

victoza-top-slogen

ירידה ב-HbA1c 1.5% 1+

יתרון בירידה במשקל – 3.7kg1+

מאושר לחולים עם אי ספיקת כליות קלה, בינונית וחמורה 2*

Reference:

Indications:

עדכונים: