טרוליסיטי

AWARD Program

Trulicity Clinical Trial Program

The Assessment of Weekly AdministRation in Diabetes trial

התכנית הקלינית של טרוליסיטי נועדה לבחון את היעילות והבטיחות של התרופה
התכנית הקלינית של טרוליסטי כללה מעל 5000 מטופלים.

במחקרי פאזה 3 הודגם1,2:

  • יעילות: ירידה מובהקת באינדקס הגליקמי, שנשמרה לאורך שנתיים של טיפול.
  • מהירות השפעה: ירידה מובהקת ברמות הסוכר בצום (FSG) כבר לאחר שבועיים.
  • ירידה  במשקל
  • בטיחות וסבילות 

Reference:

Print Friendly

עדכונים: