טיפול ב – Liraglutide 3mg כטיפול נוסף לטיפול התנהגותי אינטנסיבי באנשים עם השמנה | SCALE-IBT TRIAL

76764023תוצאות מחקר ה- SCALE -IBT מוכיחות כי Liraglutide במינון 3.0 מ"ג, הניתן כתוספת לטיפול התנהגותי אינטנסיבי, הוביל לירידה גדולה יותר משמעותית במשקל הגוף, בהשוואה למשלב פלסבו עם טיפול התנהגותי אינטנסיבי.

מנתונים חדשים שהוצגו במהלך כנס ה-European Congress on Obesity עולה כי טיפול ב- Liraglutide במינון 3.0 מיליגרם, הניתן כתוספת לטיפול התנהגותי אינטנסיבי (IBT), הוביל לירידה גדולה יותר משמעותית במשקל הגוף, בהשוואה לתוספת פלסבו לטיפול התנהגותי אינטנסיבי.

במסגרת המחקר הרב-מרכזי, אקראי, כפל-סמיות, בן 56 השבועות, החוקרים בחנו את ההשפעות של Liraglutide במינון 3.0 מ"ג לעומת פלסבו, כתוספת לטיפול התנהגותי אינטנסיבי (כולל הפחתת צריכה קלורית, הגברת פעילות גופנית ו-23 מפגשי ייעוץ). כעת מדווחים החוקרים על השפעות טיפול על השינוי במשקל (תוצאים ראשוניים משותפים: אחוז השינוי במשקל הגוף ושיעור המטופלים בהם נרשמה ירידה של לפחות 5% במשקל הגוף), מדדי איזון גליקמי, גורמי סיכון למחלות לבביות ומטבוליות, בטיחות וסבילות הטיפול.

המחקר כלל מבוגרים בגילאי 18 שנים ומעלה, עם מדד מסת גוף של 30 ק"ג למטר בריבוע ומעלה, ללא אבחנה של סוכרת. המשתתפים חולקו באקראי ביחס 1:1 למתן Liraglutide במינון 3.0 מ"ג או פלסבו, בשילוב עם טיפול התנהגותי אינטנסיבי.

מדגם המחקר כלל 282 חולים; 142 משתתפים שחולקו באקראי לטיפול ב- Liraglutide במינון 3.0 מ"ג (גיל ממוצע של 45 שנים, 16% גברים, מדד מסת גוף ממוצע של 39 ק"ג למטר בריבוע) ו-140 משתתפים בקבוצת הפלסבו (זהות במאפייני המטופלים לקבוצת ההתערבות). מבין אלו, 99% ו-93%, בהתאמה, השלימו את המחקר.

מניתוח (ITT (intension to treat עלה כי לאחר 56 שבועות חלה ירידה במשקל של 7.5% עם Liraglutide במינון 3.0 מ"ג ושל 4.0% עם פלסבו (P=0.0003). היקף הירידה במשקל בקרב משתתפים במחקר בקבוצת ההתערבות עמד על 9.1% (114 משתתפים) ובקבוצת הפלסבו נרשמה ירידה של 4.8% במשקל הגוף (103 משתתפים). שיעור המשתתפים בהם תועדה ירידה של לפחות 5% במשקל הגוף עמד על 61.5% עם Liraglutide ועל 38.8% עם פלסבו (OR=2.5, p=0.0003).

החוקרים זיהו שיפור משמעותי בתוצאי יעילות משניים לאחר 56 שבועות טיפול ב- Liraglutide, בהשוואה לפלסבו. פרופיל השומנים השתפר בהשוואה למצב בתחילת המחקר, אך ללא הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הקבוצות לאחר 56 שבועות.

הטיפול ב- Liraglutide במינון 3.0 מ"ג בסך הכול נסבל היטב ולא תועדו סוגיות חדשות בנוגע לבטיחות הטיפול. תופעות הלוואי הנפוצות ביותר כללו תופעות גסטרואינטסטינאליות (71% עם Liraglutide לעומת 49% עם פלסבו).

מתוך כנס ה-ECO

עקרונות שיטת ה- IBT:

  • להציג מטרות ראליות (כמו ירידה 5-10% במשקל)
  • מעקב צמוד אחר כמויות מזון (כמות קלוריות יומית נקבעת בהתאם למשקל), פעילות גופנית (עצימות ומשך זמן עולה עם הזמן) ומעקב משקל X1 בשבוע.
  • מפגשים קבועים: לפחות חצי שנה השתתפות במסגרת, מעל 14 מפגשים בחצי שנה, מועברים ע"י צוות רפואי (רופא, אחות, דיאטנית שעוברים הכשרה).

behavior-cicle

Print Friendly