למטרדה

התכשיר רשום ומאושר בישראל לשימוש בהתוויה:

LEMTRADA is indicated for adult patients with relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) with active disease defined by clinical or imaging features 1

למטרדה – מנגנון הפעילות הייחודי של התרופה: (נוגדן מונוקלונאלי), גורם לאיזון מחדש של מערכת החיסון ע”י הפחתה חדה במספר הלימפוציטים T ,B האחראים לדלקת הפוגעת במיאלין בטרשת נפוצה, ובנייתם מחדש, ובכך להאטת ואף לעצירת התקדמות המחלה.

למטרדה – פרופיל יעילות מרשים: התכשיר נבדק בשלושה מחקרים קליניים עיקריים בקו טיפול ראשון וטיפול בקווים טיפוליים מתקדמים יותר.

Reference:

עדכונים: