כיצד הרכיבים הפעילים בדורמינול לילה מקדמים שינה איכותית?

dorminol-info-1

  1. Houghton P.J. (1999) The Scientific Basis for the Reputed Activity of Valerian. J. Pharm. Pharmacol. 51: 505-12
  2. Zanoli P. and Manuela Z. (2008) Pharmacognostic and Pharmacological Profile of Humulus lupulus L. J. Ethnopharmacology 116:383–396
  3. Borbély A. A. (1982) A Two Process Model of Sleep Regulation. Human Neurobiology 1:195-204
  4. Holst S. C. and Landolt H. P. (2015) Sleep Homeostasis, Metabolism, and Adenosine. Curr Sleep Medicine Rep 1:27–37
  5. https://www.sleepfoundation.org/articles/melatonin-and-sleep
  6. Müller C. E. et al. (2002) Interactions of Valerian Extracts and A Fixed Valerian- Hop Extract Combination with Adenosine Receptors. Life
    Sciences 71:1939-1949

השארת תגובה